Đã đóng

Adjust a Website

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €36 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I have a complete Website on Wordpress, but need to make visual adjustments of some elements to make them adaptive and other cosmetic changes.

Need an expert Wordpress and Web developer to get the work done in few hours in online mode. Not too much changes, just small graphical improvements.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online