Đã đóng

Adobe Illustrator Expert needed

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $3 USD / hour
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We are t-shirt selling company. we need an expert who can gives us nish design. we will provide u some sample and topics . you just have to give us awesome design.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online