Đã đóng

Airbnb for servicer providers

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $876 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Basically need a site where listers have a calendar and times in a day they are available. others can book the date and time, and pay on the site and review listers. front page is a search by location and date. site should be clean and responsive (for mobile/tablet use). will not accept any bid without design screenshots.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online