Airbnb for servicer providers

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

Basically need a site where listers have a calendar and times in a day they are available. others can book the date and time, and pay on the site and review listers. front page is a search by location and date. site should be clean and responsive (for mobile/tablet use). will not accept any bid without design screenshots.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online