Đã đóng

Alter and add to Graphic Design

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $105 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I have a design that I have already created..I would like to add a arm holding up a glass of wine to the image and draw a nice watch around the arm and a ring on the finger also, redraw the cigar and mouth to make it look more like the character is actually smoking the cigar..this image was done in Photo Illustrator..

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online