Alter and add to Graphic Design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 54

Mô Tả Dự Án

I have a design that I have already created..I would like to add a arm holding up a glass of wine to the image and draw a nice watch around the arm and a ring on the finger also, redraw the cigar and mouth to make it look more like the character is actually smoking the cigar..this image was done in Photo Illustrator..

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online