Đã hoàn thành

Alter some Images

Dự án này đã kết thúc thành công bởi GanchoRadev với giá $5 USD / hour trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

i need a experienced designer who can make and alter designs for tshirt, mention in your bid "I read", thanks

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online