Đã hoàn thành

Alter some Images

Dự án này đã kết thúc thành công bởi diezki với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Need about 35 images:

close cropped using a pen tool

- save photoshop file with

1 original layer

1 close cropped object on a separate layer

saved clipping path

I'm including an example .psd file and screen cap of individual object on transparency. Please complete the [url removed, login to view] file as an example.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online