Alter some Images

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

Need about 35 images:

close cropped using a pen tool

- save photoshop file with

1 original layer

1 close cropped object on a separate layer

saved clipping path

I'm including an example .psd file and screen cap of individual object on transparency. Please complete the [url removed, login to view] file as an example.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online