Đã đóng

Android app (Native) for social networking website

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1263 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

I need an Android app for my website..i will tell you design of every page and you need to build it from start..

app should be fast and running with no crash...

payment - milestone

work is more here then you think and as u see money is too low..but work u uave to do a s i want so please bif here if u r free and looking for work..

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online