Còn mở

Android software -- 2

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $525 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

below is a picture of what the app is to look like as well as a word document whith the features it has to have

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online