Còn mở

Android software

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $216 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

below is a picture of what the app is to look like as well as a word document whith the features it has to have

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online