Còn mở

Angular 2 Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €534 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
94
Mô tả dự án

I need a website to advertise my business so for now just static with 3 or 4 pages.

No wordpress/php!

Yes: Javascript/Angular 2/Nodejs

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online