Đã đóng

Animated Rap Music Video

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $713 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

We are looking for someone to do an animated music video for our rap song that is attached. The song is titled Do You. We want the video to be about a young woman who is a college student that also dances (stripper) at a gentlemens club. I have attached a very rough draft of how the storyboard for the video and also some youtube videos of what we want the strippers to look like and do.

Video of dancer sliding down the pole from top of the club:

[url removed, login to view]

what the club should look like and what the dancers should look like:

[url removed, login to view]

This is the quality of video we are looking for if we cant get 3D

[url removed, login to view]

HALF OF THE MILESTONE WILL BE PAID UPON DELIVERY AND THE OTHER HALF AFTER ALL KINKS AND BUGS HAVE BEEN WORKED OUT.

The videos title should say:

Do You

A Luck < artist

Please let us know if you have any questions

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online