Đã đóng

2D Animation

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $306 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I need a 1-min 2D animated corporate video that shows women of all color and shapes getting together sipping wine or coffee and having appetizers (small house party) while trying on jewelry and friends compliment. For a jewelry design company. Video has some text overlay about the benefits of having hostess parties and benefits for people who attend.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online