Đã đóng

Architectural Visualisations

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $499 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

To create architectural visualisations of medium scale residential projects. Individual would need to create both interior and exterior views for a number of different projects.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online