Art & Design

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách R1750 - R5250 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

Project. Need assistance in the design of a start-up water beverage company. Need a Logo Design with Branding Ideas and also Bottle Labeling Design.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online