Đã hoàn thành

Art & Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi navyaarts13 với giá R1840 ZAR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Project. Need assistance in the design of a start-up water beverage company. Need a Logo Design with Branding Ideas and also Bottle Labeling Design.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online