Đã hoàn thành

Art & Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi charansainiart với giá Rp150000 IDR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp100000 - Rp300000 IDR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Project .I need a logo designed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online