Còn mở

Artwork, grpahics and photography

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $620 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

HI, we are launching a new product and brand and require product photography, artwork and graphic design

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online