Đã đóng

Automobile auction site

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $865 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. This is a website for .... Time auction of cars and daily live auction. To sell to individual and dealer

Client can upload cars to auction and admin to approve and process for auction.

Clients buyer and sellers can register on site account

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online