Đã đóng

Automobile auction site

Dự án này vừa được trao cho einnovention với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. This is a website for .... Time auction of cars and daily live auction. To sell to individual and dealer

Client can upload cars to auction and admin to approve and process for auction.

Clients buyer and sellers can register on site account

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online