Đã đóng

BUILD A WEBSITE

Dự án này đã nhận được 149 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $433 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
149
Mô tả dự án

I am looking for a designer who has Wordpress experience.

I need 10 pages design and mock up and minor fix , current i have already 3 pages.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online