Đã đóng

Bid on shipping Jobs eg uship

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2545 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I need a responsive website with iOS & andoid apps. Same like uship. Where people can post their shipping needs and transpoters can bid on shipping Jobs posted. After they won the job then information will be revealed. Come with some supper ideas, and detail plan. What will be included etc

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online