Đã hoàn thành

Bir Grafik Animasyon Yap

Dự án này đã kết thúc thành công bởi VideoJeeves với giá €221 EUR trong 14 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
14 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

This is an educational project. The animation will be used to explain the grammar points of the usage of the English language. We have the script prepared by teachers which have to be animated in the style of graphic animation. May be placing some characters which will change with the flow of terms needed for the explanation.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online