Đã đóng

Bir Örnek Websitesi Tasarla

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $64 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hello.

The design for the character sales site will be made.

I want to see a demo first. Then pay

If you do not want your Skype address, you will only be working on the site

You do not want to work without doing demo work, it's been a lot of fun with me here.

After the first job payment

I will give sample sites.

Pages can be viewed as sample sites

Https://[url removed, login to view]

Https://[url removed, login to view]

Https://[url removed, login to view]

Pages.

All Ads Page: [url removed, login to view]

My Ads

Add Advert

Load Balance

Home page

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online