Bir Örnek Websitesi Tasarla

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Hello.

The design for the character sales site will be made.

I want to see a demo first. Then pay

If you do not want your Skype address, you will only be working on the site

You do not want to work without doing demo work, it's been a lot of fun with me here.

After the first job payment

I will give sample sites.

Pages can be viewed as sample sites

Https://[url removed, login to view]

Https://[url removed, login to view]

Https://[url removed, login to view]

Pages.

All Ads Page: [url removed, login to view]

My Ads

Add Advert

Load Balance

Home page

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online