Book Cover Design - Indian Truck Art Inspired Design Needed

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

I need a book cover designed (1,600 pixels wide by 2,400 pixels tall, 900 DPI). I have attached a design file which shows what I want where on the cover. The title, a design above the title, then an illustration of famous Indian monuments, then the authors name. I've provided a movie poster which provides inspiration for the background and boarders.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online