Đã đóng

Book Cover Design - Indian Truck Art Inspired Design Needed

Dự án này đã được trao cho IotaGirl với giá ₹7500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need a book cover designed (1,600 pixels wide by 2,400 pixels tall, 900 DPI). I have attached a design file which shows what I want where on the cover. The title, a design above the title, then an illustration of famous Indian monuments, then the authors name. I've provided a movie poster which provides inspiration for the background and boarders.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online