Đã đóng

Book Cover Design - Need a minimalist & modern cover for menswear book

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $105 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I'm looking for a graphic designer able to make minimalist & modern cover for menswear hardcover book (Front, Side & Back), very simple design.

Very creative and out of the box thinking designer will be hired immediately. If you have accomplishments related to my project please send it to me.

Can't wait to view your offers :)

Regards

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online