Đã đóng

Book Layout

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £174 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Hello I have a word document which is a book 100 pages A4. I need to lay this out into book format with simple minimal design for chapters and clean simple layout for the script.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online