Đã hoàn thành

Brand Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fioranoltd với giá $70 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I need a logo designed for a brand named Open minds. I want the overall picture to look crisp, and detailed. I want a brain or an eye incorporated in the logo. I'd like to see some graffiti too. Be creative!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online