Đã đóng

Build a Catalogue Website

Dự án này đã được trao cho ciestosolution với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
184
Mô tả dự án

I would like to build a catalogue website for my event planning/events hire business. I should be mobile friendly/responsive. There should be a feminine feel to the site as it is all about pretty wedding and parties. This for client to be able to view my inventory. This is needed as soon as possible.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online