Đã đóng

Build a Charity Website + Android App + IOS App

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹135006 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

We are starting a charity in Himachal Pradesh, India. We want a website + android app + IOS app of it.

The features we require in the website + android app + IOS are :

1. Member registration.

2. Payment gateway.

3. Online Donations.

4. Activities.

5. Mission

6. Message.

7. About the charity.

8. Gallery.

9. Facebook Page.

10. Twitter Account.

etc......

It's a long term project. We will hire only professionals. We have a bad experience with freelancer. We awarded the project to someone and he didn't did that right. That's why we want only professionals. You must have valid ID Proofs and we will pay via Freelancer only. We want to recruit someone for all the online activities of the charity. We will pay monthly and in advance.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online