Đã đóng

Build E-Commerce website

Dự án này đã được trao cho biznsoft với giá $100 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website.

The templates are there and some work has already been done on it but I need it to be finished.

Must be able to make an e commerce site, with accurate shipping costs, able to set a presale and an automated email to customers with items in their basket

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online