Đã đóng

Build a Company Website & Logo

Dự án này đã nhận được 81 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1661 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

We are looking for someone who can create an automated website for a cleaning company. We want our clients to be able to book using a website based calendar & make payments online etc. This will hopefully lead on to developing an App that can provide a similar function.

A logo is required with flyer and business card design also a possibility.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online