Đã đóng

Build a Crypto Trade Platform

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1392 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We need Bitcoin/Altcoin trade [url removed, login to view] will be best. no time to built new. similar like [url removed, login to view] or updated platform No time waster please, we have lost huge time coz of some time waster. On bid write only about this project, if you can do it, or any sample link related with Trade platform. Do not write your history, that u got 5 years experience, 10 years experience blah blah, write if you can do this project.

*Osiz Technologies (p) Ltd do not bid

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online