Đã đóng

Build An Engaging Website for British Business

Dự án này đã nhận được 88 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $312 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

We require someone to build a clean, clear and precise website which is very engaging, seo friendly, loads really fast, and has great landing page experience

We will need 50/100 pages on the site, the site could be built in wordpress, html, etc

We should be able to login to change title tags, meta, and keywords and any other changes.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online