Đã đóng

Build a Gay Dating website

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £269 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I am looking for somebody to help me build a new gay dating website, that offers features other sites don't.

- Verified Profiles to ensure safety

- 'Add Friend' Option

- Photo Gallery

- Nearby Users

- Search Option

- @Unique Usernames

- 'Report' Option

All the standard kinda stuff. Budget is 100GBP

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online