Còn mở

Build a Interactive Map of town

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €587 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need developed site like this ones:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

These sites are on Bosnian language and i hope so that you know what i need. I've also designed a timplate, purchased from themeforest which can be redesigned and adapted to this project. Also, comes to mind making own appearance...

If anyone have more questions, im here.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online