Đã đóng

Build a Landing Page Website in Wordpress

Dự án này đã được trao cho KatelynJB với giá ₹8335 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I would need a landing page for a ebook to be built on Wordpress, at the end of the project I would expect the freelancer to provide me the full site backup using the BackupBuddy plugin (PS - I can supply the plugin if you do not have it) Further details to be provided to the freelancer awarded. This is urgent since i do not have the time or I can do it myself, I am looking it to be completed in a day, for those who can't please do not apply. Thank You

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online