Build a Landing Page Website in Wordpress

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I would need a landing page for a ebook to be built on Wordpress, at the end of the project I would expect the freelancer to provide me the full site backup using the BackupBuddy plugin (PS - I can supply the plugin if you do not have it) Further details to be provided to the freelancer awarded. This is urgent since i do not have the time or I can do it myself, I am looking it to be completed in a day, for those who can't please do not apply. Thank You

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online