Đã đóng

Build a New Website

Dự án này đã nhận được 159 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $474 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
159
Mô tả dự án

I need to build a new website for my company, with good seo. Should be clear, concise and easy to navigate while communicating my complete product range with my potential customers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online