Đã đóng

Build a Newsmag Website on a Nice Wordpress Theme

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23535 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I want to get a nice Newsmag website developed on a ready made wordpress theme. Please suggest me a good theme link (like- from Themeforest etc) and quote your best price to customize it. Objective of the site is to draw traffic through interesting articles and viral contents.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online