Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 178 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1169 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
178
Mô tả dự án

Online shop for personal training with calendar bookings and online payment system

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online