Đã hoàn thành

Build an Online Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi imransgd101 với giá $98 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

i have signed up with shopify to start my online drop ship store , i found a wholesaler drop

ship etc ...

all what i need is to import the csv file excel sheet and design my site , also i have a problem import the excel file to shopify store and i would like to know after fixing my site how did you fix the excel file cuz drop ship site i have to update the inventory every day so if i din't know hot to import the excel file i will be stuck again , last thing i would like to know when my site will be ready thanks

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online