Build an Online Store

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

i have signed up with shopify to start my online drop ship store , i found a wholesaler drop

ship etc ...

all what i need is to import the csv file excel sheet and design my site , also i have a problem import the excel file to shopify store and i would like to know after fixing my site how did you fix the excel file cuz drop ship site i have to update the inventory every day so if i din't know hot to import the excel file i will be stuck again , last thing i would like to know when my site will be ready thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online