Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £196 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

Hello I would need a wordpress expert to help me configuring some woocommerce modules (Import stock, SEO, chat and payments), setting up the website template with the necessary graphical design and making sure everything runs smoothly within the server. There is not a high budget but I would cover all the costs related to modules, templates, etc, so please apply only with how much would you want to get. I must state that I already know how to manage wordpress so it's a simple job if you know :)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online