Đã hoàn thành

Build an Opencart Extension

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rameshweb212 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hello,

I need a simple Opencart extension.

Example:

I have a 2 products, One is orginial, second is not original.

When Click orginal one product you will see orginal product page after 3 seconds alert will display and text "This product's stock is over and we are redirect to similar product" and redirect page to not orginal product page.

In Admin Panel, I will choose similar product. Thats all.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online