Đã đóng

Build ( OsClass ) real time instant chat for buyer seller plugin / add on

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM1021 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

orrectly.

- Make sure the chat function can be using with mobile browser ( smartphone or tablet mode ) without problem or bugs.

- Must not effect with any new OsClass new version release.

- The Plugin / Add on must not heavy in database and not use to much server resource

Please bid if you really understand the task and can be done asap.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online