Đã đóng

Build a 360 Photography/ Virtual Tour service website

Dự án này vừa được trao cho rahulhunjan99 với giá £250 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

We would like a wordpress 360 photography/ Virtual Tour Website created. We plan to offer this service to real estate, hotels , bars etc. Need site up ASAP, within a week.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online