Đã đóng

Build a Platform

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $167 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Looking for a web developer to build a platform for clients and for admin(me).

There must be an option to register for clients and a login.

There must be a selection where i can put links from my admin panel with preview.

Every client must have his own id. And they should take links with their id at the end by clicking get link.

/if you can do this,and have question ask me/ also no wordpress.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online