Đã đóng

Build a Shopify Website using Oberlo and need some guidance as well

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

Really need some help on this site that is about ready to go but have many questions. I don't want to become a Shopify and Oberlo expert but need to learn the core basics. I have someone else who is going to be running my sites. Here is the site I need some final touches and mostly some education on [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online