Đã đóng

Build a Shopify Website using Oberlo and need some guidance as well

Dự án này đã được trao cho driverrodrick với giá $18 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

Really need some help on this site that is about ready to go but have many questions. I don't want to become a Shopify and Oberlo expert but need to learn the core basics. I have someone else who is going to be running my sites. Here is the site I need some final touches and mostly some education on [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online