Đã đóng

Build a Simple Website

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $214 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

Hi, I need a simple WEB site with a customized label and image so I can update them when needed and a lot of pay per click advertisements on the entire web page like a mahjong of advertisements. All of those has to be pay per click.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online