Đã đóng

Build a Single Page Website from a mockup using Bootstrap.

Dự án này đã nhận được 175 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
175
Mô tả dự án

Simple single page website to promote a local business.

8 rows

Bootstrap should be used or basic HTML.

Both desktop and mobile friendly.

2 Stage Project

- Basic layout presented

- Copy provided for final site

Working/rough layout provide along with company logo.

See attached files.

- Company logo

- layout/mockup

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online