Đã đóng

Build A Students Accommodation website

Dự án này đã nhận được 179 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $712 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
179
Mô tả dự án

Hello I want a student accommodation Website have the similar functionality of

[url removed, login to view]

but not the copy of this website I need same functionality but not copy you will have to be creative in design and other features I have Logo and content ready to use thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online