Đã đóng

Build a Team

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $236 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

We are forming an international team to start a new Branding company.

The team we are looking for:

Designer - web and print

Web programmers

App programmer and designer

Content creation

SEO

copyright and content creation

Once we selected the team we will start rolling the projects in.

In order to be considered please attached to your bid personal portfolio.

Your bid will represent the average charge that you apply for your field, also include your area of expertise.

There is opportunity to become a partner in the company for those that are interested

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online