Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho inspirad với giá $400 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

Hello,

I am starting an art studio and need a wordpress site built pretty fast.

It should include a calendar plugin that will allow clients to pay for painting classes.

Each class is different and should be able to upload a picture and include details.

Use [url removed, login to view] as a reference.

I would like to try to use [url removed, login to view] as the plugin.

I will also provide all the text for the website.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online