Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 104

Mô Tả Dự Án

I need a website ( e.g [url removed, login to view] sample ) and [url removed, login to view] will be a discount card website where clients will recieve physical discount card after paying for the card [url removed, login to view] gateway [url removed, login to view] .No need of login and password for clients and [url removed, login to view] need Admin panel I will modify everything. Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online