Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 102 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €208 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

I need a website ( e.g [url removed, login to view] sample ) and [url removed, login to view] will be a discount card website where clients will recieve physical discount card after paying for the card [url removed, login to view] gateway [url removed, login to view] .No need of login and password for clients and [url removed, login to view] need Admin panel I will modify everything. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online